Ochrona wód

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Ochrona wód – oferta

Właściwa gospodarka wodami jest działem ochrony środowiska, który jest niezwykle ważny w ramach zrównoważonego rozwoju. W wyniku realizacji przedsięwziąć człowiek przekształca naturalny krajobraz, a tym samym zaburza system odprowadzania wód
do środowiska. W celu uregulowania gospodarki wodnościekowej niezbędne jest dokładne zaplanowanie systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych oraz wybranie urządzeń o odpowiednich parametrach, które to umożliwią. W naszej ofercie znajdą usługi zarówno z zakresu zaprojektowania niezbędnych rozwiązań służących realizacji tego procesu, jak również usługi z zakresu doboru urządzeń wodnych. W ramach naszych usług oferujemy wykonanie operatów
na szczególne korzystanie z wód związane z odprowadzaniem wód deszczowych
i roztopowych. Każdy klient to dla nas nowe wyzwanie.

W ramach obszaru ochrona wód wykonujemy:

 

  • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • operaty wodnoprawne >>>.
  • aktualizacje aglomeracji wg wymagań prawa wodnego;
  • projekty przebudowy urządzeń melioracyjnych;
  • projekty budowlane i pozwolenia wodnoprawne na budowę przepustów na drogach wojewódzkich i powiatowych;
  • pozwolenia wodnoprawne na zabudowę na terenach zalewowych.