Gospodarka odpadami

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58


Gospodarka odpadami – oferta

W ofercie Eco Progress.k.m. znajdą Państwo bogaty zakres usług z zakresu gospodarki odpadami. Dzięki naszej pomocy powstały, w województwie mazowieckim, obiekty gospodarki odpadami takie jak: spalarnia odpadów komunalnych, zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie,   składowiska odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami dysponujemy wiedzą know–how w tematyce:

  1. projektowania i analiz środowiskowych przetwarzania odpadów (m.in.) 19 12 12 – po procesach sortowania
  2. preferowanych technologii przetwarzani odpadów 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające degradacji.
  3. projekty kompostowni odpadów zielonych. (preferowana technologia: kontenery kompostujące z pełną automatyzacją procesu)
  4. Przedłużania eksploatacji składowisk komunalnych.

Ad 1. Okresowe Beztlenowe Bioreaktory są technologią w której odpady po procesach sortowania 19 12 12 i inne odpady są magazynowane w sposób umożliwiający fermentacje beztlenową z odzyskiem energii. W procesie tym następuje redukcja masy do 40 % wsadu i wysuszenie odpadów. Po procesie fermentacji odpady mają kod 19 05 99 i po sortowaniu spełniają parametry paliwa alternatywnego.

Technologia jest akceptowana przez Ministerstwo Środowiska..

Ad 2. POŚ nakład obowiązek odbioru odpadów 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające degradacji. Do 2020 r. gminy są zobowiązane ograniczyć kierowanie na składowiska nie więcej jak 35 % masy odpadów biodegradowalnych, stąd konieczność wprowadzenia dodatkowych worków lub pojemników na ich zbiórkę.

Do przetwarzania odpadów biodegradowalnych stosowane są zaawansowane reaktory o ciągłym procesie przetwarzania z odzyskiem energii. Dla mniejszych jednostek optymalnym rozwiązaniem są biogazownie stosowane powszechnie w krajach UE. Polecamy współprace przy określeniu optymalnej technologii i przygotowanie wymaganych decyzji.

Ad 3. Ceny odbioru odpadów zielonych są w wielu gminach na poziomie odpadów komunalnych- co jest paradoksem. Można na terenie gminy wybudować kontenerową kompostownie o dowolnej wydajności z kontenerów o poj. 40 m3. Cztery moduły (każdy ładowany przez tydzień) pozwalają na produkcje około 1400 ton kompostu, który po procesie dojrzewania może być wykorzystany, na przykład, jako podkład do trawników.

Ad 4. Wprowadzenie w 2019 r. formuły składowiska komunalnego umożliwia kontynuacje eksploatacji  małych składowisk gminnych- równocześnie z procesem rekultywacji. Na takie rozwiązanie udało się uzyskać wymaganą decyzję Urzędu Marszałkowskiego.