Operat wodnoprawny

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Profesjonalne usługi dla deweloperów i inwestorów prywatnych

Wieloletnie  doświadczenie zespołu Ecoprogresskm w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie przedsięwzięć to gwarancja profesjonalizmu i indywidualnego podejścia do projektów gospodarki wodnej.

 

Od A do Z opracowujemy wniosek o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jakim jest np. odprowadzenie wód deszczowych (opadowych) do wód powierzchniowych lub do ziemi oraz na budowę urządzeń wodnych, jakimi są przykładowo skrzynki retencyjno-rozsączające, wyloty oraz przepusty.

Podstawą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest dokument nazywany operatem wodnoprawnym, zawierający szczegółowy opis rozwiązań technicznych, bilanse wodne i wpływ na środowisko. Zadzowń: tel:48602219245
Napisz e-mail: ecoprogresskm@wp.pl.

Zadzwoń 602219245

 

 

Innowacje i indywidualne rozwiązania gospodarki wodnej

Dla zespołu Ecoprogresskm innowacyjność indywidualne podejście w zakresie wykonywania operatów wodnoprawnych często polega na dostosowaniu natężenia odpływu do już istniejących odbiorników. W tym aspekcie zarządzający odbiornikami stawiają różne wymagania (liczone natężenie odpływu od 130 do 300 l/sek.*ha). Często rolą naszych ekspertów jest przekonanie inwestora i zarządzającego odbiornikiem do budowy dostosowanych zbiorników wodnych lub stosowanie innowacyjnych rozwiązań ograniczających odpływ wód. Przykładem takiego innowacyjnego rozwiązana zrealizowanego w naszej firmie jest kanał wodny w ulicy Klimczaka >>> (Warszawa).

Zrealizowane i prowadzone prace

  • Wykonanie operatu wodnoprawnego dla terenu Wyścigów Konnych na Służewcu;
  • Uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie wód deszczowych ze skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Uprawną (Warszawa) do skrzynek magazynująco – rozsączających i do Rowu Natolińskiego.
  • Projekt zbiornika wód opadowych na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej Piaseczno – Góra Kalwaria w Baniosze (woj. mazowieckie).

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>