O nas - Eco Progress.k.m. - doradztwo środowiskowe

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58


Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. jest firmą inżyniersko-konsultingową z zakresu ochrony środowiska założoną oraz prowadzoną przez dr inż. Kazimierza Maniosa. Wspólnie z projektantami i specjalistami świadczymy, na najwyższym poziomie merytorycznym, szeroki zakres usług z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska i budownictwa.

Aktualnie realizowane projekty:

– konsultant środowiskowy jednego z portów lotniczych na terenie kraju;

– koncepcja i raport dla zakładu wytwarzania pelletu  i  przetwarzania odpadów budowlanych;

– Koncepcja i raport do zakładu przetwarzania odpadów budowlanych na terenie woj.  Lubuskiego.

– Koncepcja i karta informacyjna dla kompostowani  odpadów biodegradowalnych.

Wykonujemy projekty urządzeń wodnych, w tym projekty przepustów i zjazdów z dróg wojewódzkich i powiatowych, projekty przebudowy melioracji na działkach budowlanych. W naszym zespole znajdują się znakomici eksperci w zakresie emisji do powietrza, emisji hałasu oraz projektanci urządzeń kanalizacji wodnej i sanitarnej. Współpracujemy z akredytowanym laboratorium WIOŚ w zakresie remediacji gruntów przemysłowych pod budownictwo mieszkaniowe
Kazimierz Manios

Prezes Zarządu

Tytuł doktora ze specjalnością ekonomia przedsiębiorstw uzyskał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wiele lat pracował (m.in.)  Centralnym Inspektoracie Standaryzacji (żywności). W dorobku organizacja kontroli zanieczyszczeń żywności w Chile. Przez 8 lat był Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego aglomeracji warszawskiej. Od ponad 10 lat prowadzi firmę oferującą usługi z zakresu doradztwa środowiskowego.
Pomysłodawca i twórca wielu projektów w Warszawie i okolicach.

602 219 245
ecoprogresskm@wp.pl

Małgorzata Manios

Specjalista ds. ochrony środowiska

W latach 1997 do 2009 prezes firmy Eco Progress Sp. z o.o. W Eco Progress.k.m. pracuje od 2010 roku. Absolwentka Wydziału Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Wykorzystuje doświadczenia zdobyte na jednych z najlepszych uczelni w Polsce. W obszarze jej zainteresowań znajdują się tematy związane z rekultywacją terenów zdegradowanych oraz ochroną obszarów Natura 2000. Wspiera akcje związane z ochroną zwierząt, jest członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

ecoprogresskm@wp.pl


Joanna Szyłak-Szydłowska

Koordynator projektów/asystent projektanta

Absolwentka kierunków Gospodarka Odpadami oraz Ochrona Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Eco Progress.k.m. od 2014 roku, gdzie zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z remediacją terenów zdegradowanych, gospodarką odpadami, operatami wodnoprawnymi ocenami oddziaływania na środowisko oraz wnioskami o pozwolenie zintegrowane (w tym raporty początkowe). Biegle posługuje się językiem angielskim oraz programami AutoCAD i PhotoShop.

ecoprogresskm@wp.pl