Polityka prywatności - Eco Progress.k.m.

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Polityka prywatności

Zapewniamy, iż w pełni szanuje prawo do prywatności i ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy.

Gromadzenie danych

Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Państwa dane nie wykorzystujemy m.in. do bieżących kontaktów z Użytkownikami

Nie gromadzimy informacji o Użytkowniku

K.
Nie zbieramy danych osobowych od podmiotów trzecich oraz nie wysyłamy masowej korespondencji, w szczególności o charakterze reklamowym.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie zawiera również treści uważanych za nieetyczne.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań  pod adres:

ecoprogresskm@wp.pl

Polityka prywatności

Zapewniamy, iż w pełni szanuje prawo do prywatności i ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy.

Gromadzenie danych

EcoProgress.k.m. Sp. z o. o. gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie zawiera również treści uważanych za nieetyczne.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres:

ecoprogresskm@wp.pl