Raport oddziaływania na środowisko

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Raporty oddziaływania na środowisko

Raporty OOŚ wykonywane są dla instalacji z tzw. grupy I – mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także, jeśli nałożono na Inwestora taki obowiązek, dla przedsięwzięć z tzw. grupy II – mających potencjalny znaczący wpływ na środowisko. Szczegółowy zakres raportu został zdefiniowany w ustawie OOŚ.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu procesów administracyjnych, których podstawą jest raport oddziaływania na środowisko, a także spełnia wymagania stawiane autorom raportu w art. 74a ustawy OOŚ.

Dla inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami i wodami deszczowymi wykonujemy również kompleksowe opracowania mające na celu uzyskanie pozwolenia jakim jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Obejmują one  następujące etapy:

  • Koncepcja zagospodarowania terenu;
  • Raport środowiskowy;
  • Projekt budowlany.

Projekty zrealizowane w ostatnim czasie

:

  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki – sortowni odpadów
  • Raport oddziaływania na środowisko przetwórni owoców i warzyw oraz modernizacji przyzakładowej oczyszczalni ścieków w gm. Góra Kalwaria;
  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie reprodukcyjnej fermy kur mięsnych w gm. Góra Kalwaria;
  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa zakładu powierzchniowej obróbki cylindrów wklęsłodrukowych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych w Solcu;
  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurowo-socjalną i niezbędną infrastrukturą o powierzchni zabudowy pow. 1,0 ha w Pruszkowie
  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Pruszkowie.

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami