Przygotowanie procesu inwestycyjnego

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

proces inwest

Procedura oceny oddziaływania na środowisko – oferta

Doświadczenie firmy pozwala na współpracę z podmiotami samorządowymi oraz inwestorami indywidualnymi. Planowanie inwestycji powinno rozpocząć się od sprawdzenia warunki lokalizacji i budowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, czy też wymagają decyzji celu publicznego. W obydwu przypadkach dla inwestycji istotna jest kwalifikacja w zakresie wymagań procedury wydania dokumentu jakim jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko lub Karty informacyjnej Przedsięwzięcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko podczas powstawania dużych inwestycji (określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) wymaga uwzględnienia równocześnie wszystkich uwarunkowań i oczekiwań organów opiniujących (administracyjnych). W przypadku zakładów związanych z gospodarką odpadami lub przemysłem warunkiem zaakceptowania inwestycji jest określona wielkość i warunki techniczne, które nie spotkają się ze sprzeciwem lokalnej społeczności. Zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie konsultacji społecznych.

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>  

 Procedura oceny oddziaływania na środowisko – technologie innowacyjne

Postepowanie w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko podczas powstawania dużych inwestycji (określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) wymaga uwzględnienia równocześnie wszystkich uwarunkowań i oczekiwań organów opiniujących (administracyjnych). W przypadku zakładów związanych z gospodarką odpadami lub przemysłem warunkiem zaakceptowania inwestycji jest określona wielkość i warunki techniczne, które nie spotkają się ze sprzeciwem lokalnej społeczności. Zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie konsultacji społecznych.

Skontaktuj się z nami