Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia gruntu

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia gruntu

Poprzez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, rozumie się takie, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku, która powstała na skutek emisji lub zdarzenia, od którego upłynęło więcej, niż 30 lat. Po wykryciu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, władający terenem zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Udokumentowanie czasu wystąpienia zanieczyszczeń może ograniczyć koszty inwestycyjne poprzez dotacje wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Do wniosku o dofinansowanie konieczny jest profesjonalny projekt remediacji.