Prowadzenie nadzoru nad remediacją

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Prowadzenie nadzoru nad remediacją

Istotnym elementem procesu remediacji, jest wykonywanie dodatkowych badań ziemi. Po wykonaniu wykopów istnieje konieczność wykonywania dodatkowych badań. Obejmują one wykonanie:

  • próby łączonej z 15 próbek pojedynczych z wydobytej hałdy w celu oszacowania poziomu zanieczyszczenia ziemi,
  • badań punktowych z dna i ścian wykopu w celu weryfikacji głębokości i zasięgu występowania zanieczyszczeń w terenie.

Ze strony inwestora konieczny jest nadzór i takie zarządzanie pracami, aby masy zanieczyszczonej ziemi były jak najmniejsze. Wykonanie dodatkowego badania próby łączonej z hałdy wydobytej ziemi, może weryfikować ustalone w oparciu o badania punktowe ilości zanieczyszczonej ziemi.

 

Skontaktuj się z nami