Projekty planu remediacji

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Projekty planu remediacji

Oczyszczanie terenu prowadzi się po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej plan remediacji. Decyzję wydaje się na wniosek władającego gruntem, który załącza do niego projekt planu remediacji, sporządzony zgodnie z zakresem artykułu 101L znowelizowanej ustawy POŚ.

Proces remediacji może być wykonany następująco:

  1. Forma ex situ: wywóz na płytę remediacyjną przez firmę posiadającą decyzje na przetwarzanie.
  2. Forma in situ on side – wykonanie płyty remediacyjnej na terenie inwestora i prowadzenie bioremediacji poprzez aplikacje bakterii. Czas remediacji 1-2 lata. Forma remediacji dla inwestorów realizujących inwestycje etapami i posiadającymi dodatkowy teren.