Kwalifikacja terenów zdegradowanych

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Kwalifikacja terenów

„Wolne” tereny inwestycyjne były zwykle poprzednio użytkowane jako tereny przemysłowe. Z tego wynika konieczność oznaczania poziomu zanieczyszczeń, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z uwzględnieniem sposobu planowanego użytkowania.

Kwalifikacje i zasięg występujących zanieczyszczeń są określane w oparciu o określoną siatkę badań. Weryfikatorem prowadzonej kwalifikacji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Koszty remediacji ponosi inwestor – w związku z tym istotnym elementem kosztów remediacji jest poprawne zdefiniowanie ilości i głębokości punktów poboru oraz zasięgu występowania zanieczyszczenia.

Skontaktuj się z nami