Remediacja terenów zdegradowanych

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

1121211212

Rekultywacja terenów – oferta

Człowiek w wyniku swojej działalności przekształca powierzchnię ziemi, a tym samym zmienia jej właściwości i możliwości do wykorzystania m. in. wprowadzając zanieczyszczenia do środowiska wodno-gruntowego. Aby przywrócić terenom

ich pierwotne wartości (użytkowe, przyrodnicze) niezbędne jest wykonanie działań rekultywacyjnych. Jako firma doradztwa środowiskowego
specjalizujemy się w wykonywaniu rekultywacji na miejscu wystąpienie zanieczyszczenia (metoda in situ). W ramach naszych usług związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych i składowisk oferujemy: