Raporty początkowe i końcowe

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Raport początkowy

Prawo ochrony środowiska określa konieczność sporządzenia raportu początkowego w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje: wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Istotnym elementem sporządzania sprawozdania bazowego, jest rozpoznanie zanieczyszczeń historycznych, które mogły wystąpić na terenie objętym raportem (więcej informacji na temat historycznego zanieczyszczenia gruntu znajduje się w zakładce „zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia gruntu”).

Kluczowe do sporządzania raportu początkowego, jest zdefiniowanie zanieczyszczeń, jakie mogą wystąpić na przedmiotowym terenie:

  • w chwili obecnej – jeżeli na terenie funkcjonuje już jakaś instalacja,
  • w przyszłości  – na skutek eksploatacji planowanej instalacji.

 

Raport końcowy

Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagane było sporządzenie raportu początkowego, jej prowadzący powinien przygotować raport końcowy o stanie jakości gleby i wód gruntowych na terenie instalacji. Zakres badań wykonanych do raportu końcowego powinien odpowiadać zakresowi badań wykonanych na etapie raportu początkowego. Ma to na celu porównanie stanu czystości gleby i wód gruntowych przed i po eksploatacji instalacji. Jeżeli porównanie wyników wykaże znaczne zanieczyszczenie, władający instalacją powinien doprowadzić środowisko do stanu z raportu początkowego.

Opracowanie raportów początkowych i końcowych obejmuje wykonanie badań laboratoryjnych, zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.