Pozwolenia zintegrowane

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Wnioski o pozwolenie zintegrowane

W związku z wdrożeniem dyrektyw unijnych do krajowego systemu prawnego, dla instalacji wymienionych przez rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (tzw. „instalacji IPPC”) konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Instalacja zaklasyfikowana jako IPPC ma obowiązek wykorzystywania najlepszych dostępnych technik (BAT). Firma EcoProgress.k.m. Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie doradztwa środowiskowego, w tym uzyskiwanie i zmianę pozwolenia zintegrowanego. Jest to decyzja obejmująca wszystkie emisje do środowiska, które traktowane są jako całość, dlatego powinna w zasadzie kończyć wszystkie uzgodnienia inwestycyjne i być uzyskiwane na etapie wniosku o dopuszczenie instalacji do użytkowania. Z uwagi na złożone i niejednoznaczne przepisy w zakresie instalacji IPPC, proponujemy przygotowanie wniosku o pozwolenie zintegrowane lub jego zmianę równolegle do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia na budowę. Takie rozwiązanie skraca proces inwestycyjny i jest bezpieczne dla inwestora.

Pozwolenia zintegrowane – technologie innowacyjne

Sposób przygotowania dokumentu jakim jest wniosek o pozwolenie zintegrowane, został szczegółowo określony przez Ministra Środowiska w ustawie Prawo ochrony środowiska (POŚ). W związku z tym skuteczne przeprowadzenie zmiany decyzji pozwolenie zintegrowane wymaga równoczesnego prowadzenia prac nad projektem, decyzją środowiskową i wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Zrealizowane i prowadzone projekty

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego stanowi szczegółową dokumentacje inwestycji. Jego opracowanie zajmuje od 2 do 3 miesięcy. W ostatnich latach wykonaliśmy następujące opracowania związane z tą procedurą::

  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu;
  • Zmiany pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Pruszkowie;
  • Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla zespołu instalacji do przetwarzania odpadów dla miejskiego zakładu oczyszczania.