Budowa urządzeń wodnych

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Budowa urządzeń wodnych – oferta

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach przemysłowych wymaga wykonania urządzeń wodnych, które umożliwią odprowadzenie ich do ziemi (np. skrzynki retencyjno-rozsączające i studnie chłonne) lub do wód powierzchniowych (wyloty do rowów, rzek). Zakres wymaganych w tym zakresie prac zazwyczaj obejmuje:

  • wykonanie koncepcji wg zamierzeń inwestycyjnych i możliwości terenowych,
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę urządzeń wodnych,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń.

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>


Budowa urządzeń wodnych w celu zagospodarowania wód opadowych 

W warunkach zabudowy, inwestor najczęściej jest zobowiązany do zachowania wód opadowych na swoim terenie, co wynika z polityki środowiskowej wielu miast w Polsce. Ważne jest, aby wody opadowe infiltrowały zasilając zlewnię.

Wody opadowe z terenów utwardzonych, po podczyszczeniu oraz wody opadowe z dachów mogą być odprowadzone bezpośrednio do ziemi. Urządzenia stosowane do rozsądzania wód, mogą być lokalizowane pod terenem utwardzonym, tj. droga, parkingiem, placem. Procedura związana z wykonaniem urządzeń wodnych jest, wg. prawa, złożona. Wymaga pozwolenia wodnoprawnego, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji środowiskowej w tym zakresie.

Zrealizowane i prowadzone prace

  • Raport środowiskowy, operat wodnoprawny oraz projekt budowy urządzeń piętrzących na Kanale Sieleckim w Warszawie
  • Raport środowiskowy, operat wodnoprawny oraz projekt budowy urządzeń wodnych dla zakładu przemysłowego w Warszawie
  • Raport środowiskowy, operat wodnoprawny oraz projekt budowy urządzeń wodnych dla zakładu produkcji zbrojeń budowlanych w Pruszkowie

Skontaktuj się z nami