Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej (a właściwie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia), rozpoczyna się na wniosek inwestora w chwili złożenia wniosku o jej wydanie. W przypadku przedsięwzięć z tzw. I grupy, czyli tych, dla których obowiązkowe jest przeprowadzenie oceny OOŚ, do wniosku należy załączyć raport o oddziaływaniu na środowisko.

W odniesieniu do instalacji wymienionych w tzw. grupie II, czyli takich, dla których wykonanie raportu jest fakultatywne, do wniosku należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia. Zakres KIP określony został w ustawie OOŚ.

W ostatnim czasie nasza firma realizowała następujące projekty, zakończone uzyskaniem decyzji środowiskowej:

  • Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej żywicznych posadzek przemysłowych w Warszawie;
  • Budowa punktu utrzymania pojazdów kolejowych w Radomiu (odsyłacz do referencji);
  • Budowa bocznicy kolejowej w gm. Puszcza Mariańska (odsyłacz do referencji);
  • Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem w budynku, niezbędną infrastrukturą i wjazdami w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa.

KIP – postępowanie innowacyjne

W wielu przypadkach nasza firma wykonuje kartę informacyjną przedsięwzięcia o zakresie zbliżonym, do zakresu raportu OOŚ – zawierającą pełne obliczenia modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku. W ten sposób, niejednokrotnie udaje się uniknąć nałożenia obowiązku sporządzenia raportu, a tym samym znacznie skrócić całą procedurę i zaoszczędzić czas Inwestorów.