Decyzja środowiskowa

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Decyzja środowiskowa jest to pozwolenie wydawane na wniosek inwestora planującego przedsięwzięcie określone w Rozporządzeniu w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do wniosku należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Nasz zespół zrealizował szereg projektów związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, m.in. były to:

  • Przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięć takich jak: zakład obróbki mechanicznej metalu, fermy drobiu, składowiska odpadów, zakłady przetwarzania odpadów, bocznica kolejowa, zakład przetwórstwa owoców i warzyw,
  • Projekty budowy kwater na składowiskach odpadów, a także projekty rekultywacji kwater m.in. na składowiskach odpadów w Nasielsku, Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Zakroczymiu, Pabianicach
  • Projekty dotyczące umocnienia brzegów Wisły w gminie Góra Kalwaria
  • Przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów  pod Warszawą
  • Koncepcja przebudowy kompostowni w Grodzisku Mazowieckim
  • Karta informacyjna oraz projekt wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Natolińskiego z elementami operatu wodnoprawnego w Dzielnicy Wilanów w Warszawie
  • Uzyskiwanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć polegających na kompostowaniu odpadów
  • Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych, plany remediacji zanieczyszczonego gruntu
  • Projekt budowy Zespołu Sakralnego (realizacja 2020)

Rekultywacja terenówOperaty wodno prawneOperaty wodno prawne

 

Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawneOperaty wodno prawne

Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawne

  Operaty wodno prawne Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawne Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawne

 Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawne

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź kto zaufał Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>