Projekty zagospodarowania odpadów

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58


Gospodarka odpadami – oferta

W ofercie Eco Progress.k.m. znajdą Państwo bogaty zakres usług z zakresu gospodarki odpadami. Dzięki naszej pomocy powstały, w województwie mazowieckim, obiekty gospodarki odpadami takie jak: spalarnia odpadów komunalnych, zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie, biogazownie,  składowiska odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami dysponujemy wiedzą know–how projektów zagospodarowania odpadów:

  1. Koncepcje i KIP projekty zagospodarowania odpadów zielonych –  kompostownie odpadów zielonych,  odpadów po procesach sortowania i odpadów 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające degradacji.
  2. Raporty oddziaływania na środowisko.
  3. Zmiana decyzji na przetwarzanie odpadów w procedurze ustawy o odpadach.
  4. Projekty rekultywacji składowisk; referencje: składowiska w Pruszkowie, Wołominie, Słubicach, Pabianicach, Grodzisku Mazowieckim.

Pojemniki na odpady w otoczeniu kwiatów

Dobry przykład zbierania odpadów na szlakach turystycznych, nawet na wysokości ponad 2000 metrów

Skontaktuj się z nami