Spalarnia odpadów komunalnych

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Spalarnia odpadów komunalnych – oferta

 Do określenia inwestycji niezbędny jest zintegrowany system gospodarki odpadami dostosowany do potrzeb każdej gminy.  Nowe przepisy prawne, jako jeden
z preferowanych sposobów unieszkodliwiania odpadów komunalnych wskazują termiczne przekształcanie, a w przypadku mniejszych regionów MBP. W oparciu
o zdobyte doświadczenie nasza firma oferuje koncepcję wyboru optymalnej technologii, opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń: decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja celu publicznego – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Zrealizowane i prowadzone projekty

Jednym z naszych ostatnich projektów jest koncepcja zagospodarowania terenu
z udziałem Zarządu MZO Pruszków dla inwestycji – Zakład termicznego przekształcania odpadów. Zgodnie z procedurą o uzyskanie decyzji środowiskowej została przygotowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, a następnie Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Zespół Energetyczny w Pruszkowie w technologii „Waste to Energy”. Raport oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywną opinię administracyjną organów opiniujących.  

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>


Spalarnia odpadów komunalnych – technologie innowacyjne

Na świecie poszukuje się alternatywnych rozwiązań do spalania odpadów komunalnych w piecach rusztowych. Szczególnie jest to ważne dla lokalizacji na terenach zurbanizowanych o ograniczonej przestrzeni. Dla takich warunków proponujemy instalację niskoemisyjne, które zyskały akceptację społeczną. Nasze doświadczenia pozwalają
na przedstawienie potencjalnemu klientowi, obok instalacji rusztowych, również inne technologie spalania:  quasi-pirolizy i zgazowania stosowanych w rozwiniętych krajach Europy np. w Niemczech, Norwegii i Korei Południowej.

Skontaktuj się z nami