Pozwolenie wodnoprawne

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja udzielana przez  Wody Polskie zezwalająca na:

  • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych)
  • wykonywanie urządzeń wodnych (przepusty drogowe, wyloty, rowy, zbiorniki)
  • inne działania takie jak wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odwadnianie obiektów oraz inne czynności wpływające na gospodarkę wodno – ściekową.

W celu uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne świadczymy usługę wykonania wniosku wraz z operatem wodnoprawnym. Jednocześnie służymy pomocą w zakresie projektów budowlanych dotyczących odwodnienia terenu, odprowadzenia ścieków.


Zrealizowane projekty:

  • Projekt zbiorników wodnych dla Wilanowa Zachodniego
  • Projekty dotyczące umocnienia brzegów Wisły w gminie Góra Kalwaria
  • Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu natolińskiego z ulicy Uprawnej w Warszawie
  • Operaty wodnoprawne dla osiedli domów jednorodzinnych
  • Przebudowy rowów i przepustów
  • Projekt zbiornika retencyjnego w projekcie przebudowy drogi Piaseczno – Góra Kalwaria
  • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji

Rekultywacja terenów Operaty wodno prawne

 


Operaty wodno prawne Operaty wodno prawne


Operaty wodno prawneOperaty wodno prawne


Operaty wodno prawne

  Operaty wodno prawne

 


 

 Sprawdź kto zaufał Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>