Pozostałe projekty środowiskowe

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Pozostałe projekty środowiskowe

Procedury związane z uzyskaniem decyzji często wymagają dodatkowej dokumentacji lub uzgodnień, poniżej przedstawiamy niektóre opracowania wykonane przez nasze biuro:

  • Karta informacyjna do decyzji środowiskowej dla zakładu przygotowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych do odzysku w Gozdnicy
  • Karta informacyjna do decyzji środowiskowej dla wydobycia odpadu ex 10 01 01 i przetwarzaniu na odpad 10 01 01 w procesie odzysku R12 w Kozłowicach
  • Karta informacyjna do decyzji środowiskowej dla obsługi pociągów Kolei Mazowieckich w Radomiu
  • Karta informacyjna do decyzji środowiskowej do bocznicy kolejowej na potrzeby MON
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  • Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej dla Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
  • Projekt budowlany zagospodarowania „wąwozu” na składowisku w Pruszkowie
  • Koncepcja zagospodarowania terenu, do projektów urządzeń wodnych;
  • Koncepcja zagospodarowania terenu  np. w projekcie budowy kompostowni odpadów zielonych.

Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawneRekultywacja terenów

Operaty wodno prawne