Składowiska odpadów

Składowiska odpadów

Składowiska odpadów

Project Details

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu kompleksowe usługi w zakresie optymalnego wykorzystania istniejących składowisk i ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Dotyczy to prac w obszarze, m.in.:

  • Projekt zagospodarowanie terenu – zwiększenia pojemności istniejących składowisk;
  • Projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – z możliwością przedłużenia ich eksploatacji;
  • Uzyskanie wymaganych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • Pozwolenia zintegrowane na eksploatacje składowisk.[/p]

Zrealizowane i prowadzone prace

  • Raport środowiskowy i projekt przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pruszkowie;
  • Raport środowiskowy i projekt przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grodzisku Mazowieckim;
  • Zmiany pozwolenia zintegrowanego dla składowiska w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim.


Składowiska odpadów komunalnych – technologie innowacyjne

W ramach działalności w firmie EcoProgress.k.m. Sp. z o. o. opracowano technologię stabilizacji skarp składowisk poprzez zastosowanie konstrukcji złożonej z wiązek faszyny mocowanych do konstrukcji z prętów stalowych o średnicy 5 mm do palów drewnianych wbitych na skarpie i przy stopie składowiska. Konstrukcja faszyny utrzymuje warstwy ziemi rekultywacyjnej nawet w ekstremalnych warunkach oraz stanowi „rynny” do odprowadzenia wód opadowych z wierzchowiny składowiska. Takie rozwiązanie pozwala na rekultywację stromych skarp składowisk o spadku ok. 35°.

Skontaktuj się z nami


Zobacz projekt