Projekty rekultywacji terenów

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Projekty rekultywacji terenów  – oferta

Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych i składowisk wymagają pełnego rozpoznania rodzaju zanieczyszczeń (które przeprowadzamy z udziałem akredytowanych laboratoriów) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zatwierdzenia projektu przez RDOŚ (Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska). W powyższym zakresie oferujemy kompleksowe usługi.

W rekultywacji terenów zdegradowanych stosujemy metodę oczyszczania gruntu bez jego przemieszczania poza teren inwestycji (in situ).

Natomiast przy projektach rekultywacji składowisk wykonujemy kompleksowo projekt oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zrealizowane i prowadzone prace

Zespół zrealizował rekultywację gruntu przemysłowego dla developera na terenie Warszawy pod obiekty mieszkaniowe stosując mechaniczne i biologiczne metody rewitalizacji (napowietrzanie, stosowanie nawozów mineralnych, aktywnych szczepów bakterii, stosowanie optymalnych warunków dotyczących poziomu wilgotności i aeracji).

Wykonane prace w zakresie rekultywacji składowisk odpadów komunalnych zostały wymienione w dziale gospodarki odpadami (składowiska).

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>

 

Składowiska odpadów komunalnych – technologie innowacyjne

W zakresie rozwiązań technicznych zastosowano innowacyjne rozwiązanie przy stabilizacji skarp składowisk, polegające na wykonaniu siatki z prętów stalowych, do których przytwierdzono faszyny z wikliny. Konstrukcja pozwala utrzymać stabilnie nasypy ziemi przy stromych skarpach składowiska. Pilotażowym projektem było składowisko odpadów komunalnych w Wołominie o wysokości ponad 20 m. W zakresie rozwiązań rekultywacji ziemi podstawowym procesem jest tworzenie warunków do dużej aktywności biologicznej bakterii, które przyspieszają rozkład substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczeń organicznych oraz pozwalają na powstanie nieaktywnych związków metali ciężkich.

Skontaktuj się z nami