Operat wodnoprawny

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Operaty wodnoprawne – oferta

Zmiany klimatu i brak urządzeń melioracji wodnych spowodowały szereg problemów, które występują w formie lokalnych powodzi. W takim aspekcie nowe inwestycje
są szczególnie weryfikowane w aspekcie możliwości odprowadzania deszczówki. Oferta firmy obejmuje opracowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne
na odprowadzenie wód deszczowych poprzez szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie do wód powierzchniowych lub do ziemi). Podstawowym elementem jest obszerny dokument – operat wodnoprawny zawierający szczegółowy opis rozwiązań technicznych i wpływ na środowisko.

Zrealizowane i prowadzone prace

 • Wykonanie operatu wodnoprawnego dla terenu Wyścigów Konnych na Służewcu
 • Uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie wód deszczowych ze skrzyżowania
  ul. Przyczółkowej z ul. Uprawną (Warszawa) do skrzynek
  magazynująco – rozsączających i do Rowu Natolińskiego.
 • Projekt zbiornika wód opadowych na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej Piaseczno – Góra Kalwaria w Baniosze (woj. mazowieckie).

  Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>

 

 Operat wodnoprawny – technologie innowacyjne

Innowacyjność w zakresie wykonywania operatów wodnoprawnychpolega na dostosowaniu natężenia odpływu do istniejących odbiorników. W tym aspekcie zarządzający odbiornikami stawiają różne wymagania (liczone natężenie odpływu od 130 do 300 l/sek.*ha). Rolą wykonującego operat jest przekonanie inwestora i zarządzającego odbiornikiem do budowy dostosowanych zbiorników wodnych lub stosowanie innych rozwiązań ograniczających odpływ wód. Innowacyjnym rozwiązaniem zrealizowanym
przy udziale naszego zespołu jest kanał wodny w ulicy Klimczaka >>> (Warszawa).

Skontaktuj się z nami

 
 
 
 
 

The offer of water – law projects

Our climate is changing and due to lack of proper water management services, especially in the cities, a risk of local flooding has been increased during last years. In this aspect, a validation of the adopted solution of storm water management equipment at the property is particularly justified.
The company’s portfolio includes a preparing of an application for a water-law permit to discharge storm water through the discharging to surface water or groundwater. A comprehensive document, which is the water-law elaboration is required by a local authority. This document provides a detailed description of the environmental impact assessment of a storm water management system.
Completed and ongoing projects:

 • Implementation of a sampling of water at the terrain of the Horse Racing track in Służewiec in Warsaw.
 • Designing of the drainage of storm water system at the intersection of Przyczółkowa street and local road in Warsaw.
 • Designing of the storm water tank at the proposed road junction Piaseczno – Tarnobrzeg in Baniocha (in the Mazovia Voivodeship).
 • Implementation of the drainage of storm water system to Służewicki stream for Echo Investments in Warsaw.