Operat wodnoprawny

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

Operaty wodnoprawne – oferta

Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie przedsięwzięcia, stanowi nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania zakładu czy inwestycji deweloperskiej.

Oferta firmy obejmuje opracowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jakim jest np. odprowadzenie wód deszczowych (opadowych) do wód powierzchniowych lub do ziemi oraz na budowę urządzeń wodnych, jakimi są przykładowo skrzynki retencyjno-rozsączające, wyloty oraz przepusty. Podstawą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest dokument nazywany operatem wodnoprawnym, zawierający szczegółowy opis rozwiązań technicznych, bilanse wodne i wpływ na środowisko.

 

Zrealizowane i prowadzone prace

  • Wykonanie operatu wodnoprawnego dla terenu Wyścigów Konnych na Służewcu;
  • Uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie wód deszczowych ze skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Uprawną (Warszawa) do skrzynek magazynująco – rozsączających i do Rowu Natolińskiego.
  • Projekt zbiornika wód opadowych na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej Piaseczno – Góra Kalwaria w Baniosze (woj. mazowieckie).

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>

 

 Operat wodnoprawny – technologie innowacyjne

Innowacyjność w zakresie wykonywania operatów wodnoprawnych polega na dostosowaniu natężenia odpływu do istniejących odbiorników. W tym aspekcie zarządzający odbiornikami stawiają różne wymagania (liczone natężenie odpływu od 130 do 300 l/sek.*ha). Rolą wykonującego operat jest przekonanie inwestora i zarządzającego odbiornikiem do budowy dostosowanych zbiorników wodnych lub stosowanie innych rozwiązań ograniczających odpływ wód. Innowacyjnym rozwiązaniem zrealizowanym przy udziale naszego zespołu jest kanał wodny w ulicy Klimczaka >>> (Warszawa).

Skontaktuj się z nami

 

The offer of water – law projects

Our climate is changing and due to lack of proper water management services, especially in the cities, a risk of local flooding has been increased during last years. In this aspect, a validation of the adopted solution of storm water management equipment at the property is particularly justified.
The company’s portfolio includes a preparing of an application for a water-law permit to discharge storm water through the discharging to surface water or groundwater. A comprehensive document, which is the water-law elaboration is required by a local authority. This document provides a detailed description of the environmental impact assessment of a storm water management system.
Completed and ongoing projects:

  • Implementation of a sampling of water at the terrain of the Horse Racing track in Służewiec in Warsaw.
  • Designing of the drainage of storm water system at the intersection of Przyczółkowa street and local road in Warsaw.
  • Designing of the storm water tank at the proposed road junction Piaseczno – Tarnobrzeg in Baniocha (in the Mazovia Voivodeship).
  • Implementation of the drainage of storm water system to Służewicki stream for Echo Investments in Warsaw.