Projekt PSZOK

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

0

PSZOK – oferta

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w branży gospodarowania odpadami, w ramach inwestycji – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oferujemy doradztwo w sprawie działań mających na celu utworzenie takiego miejsca dostarczania odpadów przez mieszkańców oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko tj.:

  1. sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. wykonanie karty informacyjnej o przedsięwzięciu,
  3. projekt techniczny PSZOK-u, a w ramach jego: koncepcję zagospodarowania terenu, technologie magazynowania.

Zrealizowane i prowadzone prace

  • Koncepcja zagospodarowania terenu oraz karta informacyjna dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodzisku Mazowieckim
  • Koncepcja zagospodarowania terenu, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Magnuszewie

Zobacz wszystkie realizacje Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – technologie innowacyjne

Racjonalna gospodarka odpadami w gminie polega na selektywnej zbiórce i sposobie odbierania odpadów. Optymalne rozwiązanie powinno uwzględniać ograniczenie kosztów związanych z odbieraniem odpadów. Innowacyjne podejście rozgranicza rodzaje odpadów selektywnej zbiórki na odbierane „u źródła” oraz w Punkcie Selektywnej zbiórki. Poza tym ilości odbieranych odpadów w PSZOK–ach powinny zostać określone w akcie prawa miejscowego jakim jest Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie,
w celu wyeliminowania przypadków zbywania odpadów remontowych przez firmy budowlane.

Skontaktuj się z nami