Opis działalności z zakresu gospodarki odpadami

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58


Gospodarka odpadami – oferta

W ofercie Eco Progress.k.m. znajdą Państwo bogaty zakres usług z zakresu gospodarki odpadami. Dzięki naszej pomocy powstały, w województwie mazowieckim, obiekty gospodarki odpadami takie jak: spalarnia odpadów komunalnych, zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie, biogazownie,  punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składowiska odpadów.

 

W zakresie gospodarki odpadami dysponujemy wiedzą know –how w następującej tematyce:

  1. Projektowania i analiz środowiskowych tzw. Okresowych Beztlenowych Bioreaktorów (OBB) do przetwarzania odpadów (m.in.) 19 12 12 – po procesach sortowania;
  2. Preferowanych technologii przetwarzania odpadów 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające degradacji.

 

Ad 1) Okresowe Beztlenowe Bioreaktory są technologią w której odpady po procesach sortowania 19 12 12 i inne odpady są magazynowane w sposób umożliwiający fermentacje beztlenową z odzyskiem energii. W procesie tym następuje redukcja masy do 40 % wsadu i wysuszenie odpadów. Po procesie fermentacji odpady mają kod 19 05 99 i po sortowaniu spełniają parametry paliwa alternatywnego.

Technologia jest akceptowana przez Ministerstwo Środowiska..

Urządzenia te pozwalają na prowadzenie i odzysku również m.in. następujących odpadów:

– 02 01 03 Odpadowa masa roślinna;

– 19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych;

– Odpady z grupy 20: m.in. odpady 20 03 02 odpady z targowisk oraz odpady 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów.

 

Ad 2) POŚ nakład obowiązek odbioru odpadów 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające degradacji. Do 2020 r gminy są zobowiązane ograniczyć kierowanie na składowiska nie więcej jak 35 % masy odpadów biodegradowalnych, stąd konieczność wprowadzenia dodatkowych worków lub pojemników na ich zbiórkę.

Do przetwarzania odpadów biodegradowalnych stosowane są zaawansowane reaktory o ciągłym procesie przetwarzania z odzyskiem energii. Dla mniejszych jednostek optymalnym rozwiązaniem są biogazownie stosowane powszechnie w krajach UE. Polecamy współprace przy określeniu optymalnej technologii i przygotowanie wymaganych decyzji.

 

Skontaktuj się z nami