Pozostałe projekty środowiskowe

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Część przedsięwzięć klasyfikowana jest jako tzw. instalacje IPPC, czyli takie, na których eksploatację wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie zintegrowane. Instalacja zaklasyfikowana jako IPPC ma obowiązek wykorzystywania najlepszych dostępnych technik (BAT). W ostatnich latach wykonaliśmy następujące opracowania związane z tą procedurą:

  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu
  • Zmiany pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Pruszkowie
  • Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla zespołu instalacji do przetwarzania odpadów dla miejskiego zakładu oczyszczania

Procedury związane z uzyskaniem decyzji często wymagają dodatkowej dokumentacji lub uzgodnień, poniżej przedstawiamy niektóre opracowania wykonane przez nasze biuro:

  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  • Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej dla Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
  • Uzgodnienie projektów zagospodarowania wód deszczowych z dwóch projektowanych obiektów biurowo-usługowych odprowadzanych do zlewni Potoku Służewieckiego z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
  • Projekt zagospodarowania odpadów dla Hotel Mercure – zagospodarowanie odpadów po rozbiórce
  • Koncepcja zagospodarowania terenu, np. w projekcie budowy spalarni odpadów

Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawneRekultywacja terenów

Operaty wodno prawne

Operaty wodno prawne