Zrealizowane projekty: doradztwo środowiskowe

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58


Operat wodnoprawny

Operaty wodno prawne

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód dla skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Uprawną w Warszawie.

Bezpieczne użytkowanie wyrobów azbestowych

Operaty wodno prawne

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie Wyścigów Konnych – Warszawa Służewiec


Zmiana pozwolenia zintegrowanego

Operaty wodno prawne

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Pruszkowie
(woj. mazowieckie)

Projekt rekultywacji

Rekultywacja terenów

Projekt rekultywacji kwatery nr I na międzygminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie, gmina Nasielsk (woj. mazowieckie)


Rekultywacja składowiska

Operaty wodno prawne

Projekt budowlany w zakresie rekultywacji Kwatery A i budowy Kwatery C na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pruszkowie pod Warszawą

Operat wodnoprawny

Operaty wodno prawne

Projekt przebudowy sieci melioracyjnej z elementami operatu wodnoprawnego
w miejscowości Dawidy Bankowe (woj. mazowieckie)


Projekt przebudowy składowiska

Operaty wodno prawne

Projekt przebudowy składowiska w Zakroczymiu (woj. mazowieckie)

Inwentaryzacja sieci kanalizacji

Rekultywacja terenów

Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej i operat wodnoprawny dla Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie


Zagospodarowanie wód deszczowych

Operaty wodno prawne

Uzgodnienie projektów zagospodarowania wód deszczowych z dwóch projektowanych obiektów biurowo-usługowych odprowadzanych do zlewni Potoku Służewieckiego
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Projekt urządzeń wodnych

Operaty wodno prawne

Projekt zbiorników wodnych dla Wilanowa Zachodniego w ul. Klimczaka i osiedla Królewskiej


Umocnienie brzegów Wisły

Operaty wodno prawne

Projekty dotyczące umocnienia brzegów Wisły w gminie Góra Kalwaria

Karta Informacyjna i raport oddziaływania na środowisko

Operaty wodno prawne

Karta Informacyjna oraz Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów w Pruszkowie pod Warszawą (zdjęcie z wizyty w podobnym obiekcie w Korei)


Ocena oddziaływania na środowisko

Operaty wodno prawne

Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla składowiska odpadów
w Zakroczymiu

Nowa kwatera składowiska

Operaty wodno prawne

Otwarcie nowej kwatery składowiska w Pabianicach.


Raport oddziaływania na środowisko

Operaty wodno prawne

Raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Kraśniczej Woli – gm. Grodzisk Mazowiecki
(woj. mazowieckie)

Projekt zagospodarowania odpadów

Operaty wodno prawne

Hotel Mercure – zagospodarowanie odpadów po rozbiórce


Przebudowa składowiska

Operaty wodno prawne

Projekt przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kraśniczej Woli (woj. mazowieckie)

Kompostownia

Operaty wodno prawne

Koncepcja przebudowy kompostowni w Grodzisku Mazowieckim


Zmiana pozwolenia wodnoprawnego

Rekultywacja terenów

Zmiana decyzji pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do rowu natolińskiego z ulicy Uprawnej w Warszawie.

Operat wodnoprawny

Operaty wodno prawne

Operat wodnoprawny dla osiedla domów jednorodzinnych „Constans” w Konstancinie przy ul. Wilanowskiej
(woj. mazowieckie)


Projekt kanalizacji deszczowej

Operaty wodno prawne

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej i drenażu dla Osiedla domów jednorodzinnych „Constans” (woj. mazowieckie)

Karta informacyjna

Operaty wodno prawne

Karta informacyjna oraz Projekt wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Natolińskiego z elementami operatu wodnoprawnego w Dzielnicy Wilanów w Warszawie


Karty informacyjne przedsięwzięcia

Operaty wodno prawne

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji Kwatery
A na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pruszkowie
(woj. mazowieckie)

Raport oddziaływania na środowisko

Operaty wodno prawne

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji Kwatery A oraz budowie Kwatery C na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Pruszkowie (woj. mazowieckie)


Pryzmowanie

Operaty wodno prawne

Zmiana decyzji środowiskowej dla Grodziska Mazowieckiego

Ocena oddziaływania na środowisko

Operaty wodno prawne

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i Raport oddziaływania na środowisko dla zakładu obróbki mechanicznej w miejscowości Solec
(woj. mazowieckie).


Operat wodnoprawny

Operaty wodno prawne

Operat wodnoprawny i projekt przebudowy kanalizacji deszczowej dla firmy deweloperskiej w Konstancinie-Jeziorna (woj. mazowieckie)

Rekultywacja terenu

Operaty wodno prawne

Projekt i realizacja rekultywacji ziemi pochodzącej z terenów zanieczyszczonych
(woj. mazowieckie)


Projekt zbiornika retencyjnego

Projekt zbiornika retencyjnego w projekcie przebudowy drogi Piaseczno – Góra Kalwaria (woj. mazowieckie)

Karty informacyjne przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia – budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grodzisku Mazowieckim i Magnuszewie
(woj. mazowieckie)


Koncepcja zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania terenu pod spalarnię odpadów w Pruszkowie
dla wariantu z lokalizacją przy ulicy Bryły (woj. mazowieckie)

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie (woj. mazowieckie)


Sprawdź kto zaufał Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. >>>