Polityka prywatności - Eco Progress.k.m.

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Polityka prywatności

Zapewniamy, iż w pełni szanuje prawo do prywatności i ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy.

Gromadzenie danych

Eco Progress.k.m. Sp. z o. o. gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe
są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Państwa dane wykorzystujemy m.in. do bieżących kontaktów z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z naszym serwisem, np. składającymi zapytanie ofertowe.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku

Zbieramy informacje o użytkownikach poprzez formularz kontaktowy, dzięki któremu mają Państwo możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z nami.
Przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. Gwarantuje, że adresy
w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.
Drugim źródłem informacji o Państwu są Cookies, dzięki którym możemy poznać Państwa oczekiwania i przygotować odpowiednią ofertę. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo rozpoznawani przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Dzięki temu możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności naszego serwisu. Cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż cookies pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies.
Kolejne źródło to numery IP. Podobnie jak większość serwisów, analizujemy logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.
Nie zbieramy danych osobowych od podmiotów trzecich oraz nie wysyłamy masowej korespondencji, w szczególności o charakterze reklamowym.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie zawiera również treści uważanych za nieetyczne.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres:

ecoprogresskm@wp.pl

Polityka prywatności

Zapewniamy, iż w pełni szanuje prawo do prywatności i ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy.

Gromadzenie danych

EcoProgress.k.m. Sp. z o. o. gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Państwa dane wykorzystujemy m.in. do bieżących kontaktów z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z naszym serwisem, np. składającymi zapytanie ofertowe.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku
Zbieramy informacje o użytkownikach poprzez formularz kontaktowy, dzięki któremu mają Państwo możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z nami.
Przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. Gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.
Drugim źródłem informacji o Państwu są Cookies, dzięki którym możemy poznać Państwa oczekiwania i przygotować odpowiednią ofertę. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo rozpoznawani przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Dzięki temu możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności naszego serwisu. Cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż cookies pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies.
Kolejne źródło to numery IP. Podobnie jak większość serwisów, analizujemy logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.
Nie zbieramy danych osobowych od podmiotów trzecich oraz nie wysyłamy masowej korespondencji, w szczególności o charakterze reklamowym.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie zawiera również treści uważanych za nieetyczne.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres:

ecoprogresskm@wp.pl