Doświadczenie - Eco Progress.k.m. - doradztwo środowiskowe

Zadzwoń do nas: 22 825 47 58

Doświadczenie

Szanowni Państwo,

Witam na stronie firmy doradztwa środowiskowego Eco Progress.k.m. sp. z o. o. mieszczącej się w Warszawie.

Nazywam się Kazimierz Manios. Wiele lat pracowałem w administracji ochrony środowiska m. in. jako Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego. W tym czasie zostałem dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra Środowiska w dziedzinie gospodarki wodnej. Byłem zaangażowany w projekt budowy spalarni odpadów w Warszawie, która jako pionierska instalacja, pracuje od lat w stolicy. Od 1998 r. prowadziłem firmę konsultingowo-projektową.

Od dwóch lat razem z zespołem ekspertów i projektantów tworzymy Eco Progress.k.m. Realizujemy projekty z zakresu inżynierii środowiska i doradztwa środowiskowego. Zajmujemy się projektami ukierunkowanymi na gospodarkę odpadami, zwłaszcza w zakresie technologii termicznego przekształcania odpadów, przebudowy istniejących składowisk oraz projektami dotyczącymi zagospodarowania wód deszczowych. Ze zrealizowanymi przez nas zadaniami można zapoznać się w zakładce Projekty >>>.
Prowadzone przez nas projekty charakteryzują się zarówno dużą innowacyjnością, jak również znajomością istniejących przepisów prawnych. Reprezentacyjny jest udział w projekcie budowy spalarni odpadów w aglomeracji warszawskiej oraz projekt kanału wodnego w Wilanowie przy ul. Klimczaka. W Pruszkowie i Zakroczymiu zaprojektowaliśmy rozwiązania, dzięki którym wybudowano na składowiskach nowe kwatery.

Firma Eco Progress.k.m. sp. z o. o. specjalizuje się w realizacji zleceń dla administracji publicznej i dla firm komercyjnych z zakresu inżynierii środowiska. W oparciu o swoją wiedzę i długoletnie doświadczenie razem z zespołem oraz przy współpracy pracowników Politechniki Warszawskiej proponujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania wykorzystując przy tym programy techniczne stosowane w kraju i za granicą.

Zapraszam do współpracy,

Z poważaniem,

Kazimierz Manios

Prezes Zarządu


Experience

Dear Sir or Madame,

Welcome to the website of our company – Eco Progress.k.m., which is currently leaded by me – signed below.

Many years I have worked in the environmental protection administrative offices. During this time I have been awarded twice by the Minister of Environmental Protection for working on the implementation of a water protection systems. I also have been involved in the designing process of construction of the municipal solid waste incineration plant in Warsaw, which is one of the most modern facilities working in the capital of Poland for years. Since 1998 our Company have participated in many consulting and design projects. Two years ago our company has been divided and since then I am leading the Eco Progress.k.m. Company. We are engaged to projects connected with environmental engineering, especially in sectors of: waste management (e.g. implementation of the waste incineration plants), storm water management and redevelopment projects of existing facilities. If you would like to read more about projects we have made, please refer to the “Projects >>>” block.
Successful working through many years is highly connected with deeply knowledge of an innovative technology and legislative requirements. Based on the experience we gained, we may be a partner in an implementation of technical programs in the country and abroad.

Yours faithfully,

Kazimierz Manios

President of management board